Alimenty na rodzica od dzieci

Alimenty na rodzica od dzieci Bardzo często zgłaszają się do mojej Kancelarii klienci, od których rodzic,   domaga się alimentów - gdyż jak twierdzi – sam nie jest w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm): Art. 128 – obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieck...
More

Lekarz przed sądem

Lekarz przed sądem Lekarz może mieć do czynienia z trzema rodzajami odpowiedzialności prawnej: zawodową, cywilną, karną. Zasady postępowania wobec lekarza przed sądem lekarskim (zasady odpowiedzialności zawodowej) reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 26 września 1990 roku (Dz.U. nr 69, poz. 406) w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Zadaniem okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarskiej, której członk...
More