Alimenty na rodzica od dzieci

Alimenty na rodzica od dzieci Bardzo często zgłaszają się do mojej Kancelarii klienci, od których rodzic,   domaga się alimentów - gdyż jak twierdzi – sam nie jest w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm): Art. 128 – obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieck...
More