Prawo administracyjne

prawo administracyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Andrzejewskiej oferuje swoim Klientom kompleksową pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego zarówno w zakresie doradztwa jak i reprezentacji przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi.

Oferta Kancelarii obejmuje między innymi:

  • reprezentację Klienta w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi i NSA w tym sporządzanie wszelkich pism procesowych,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg na działanie lub bezczynność organów administracji publicznej, zażaleń i innych pism,
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych,
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań
zachęcam do osobistego lub telefonicznego kontaktu pod numerem: 515-295-560.