Alimenty na rodzica od dzieci

Alimenty na rodzica od dzieci
Prawo medyczne on 8 Mar , 2015
Alimenty na rodzica od dzieci Bardzo często zgłaszają się do mojej Kancelarii klienci, od których rodzic,   domaga się alimentów - gdyż jak twierdzi – sam nie jest w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm): Art. 128 – obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w ...
Przeczytaj więcej

Lekarz przed sądem

Lekarz przed sądem
Prawo medyczne on 6 Mar , 2015
Lekarz przed sądem Lekarz może mieć do czynienia z trzema rodzajami odpowiedzialności prawnej: zawodową, cywilną, karną. Zasady postępowania wobec lekarza przed sądem lekarskim (zasady odpowiedzialności zawodowej) reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 26 września 1990 roku...
Przeczytaj więcej

Zasady stwierdzania zgonów

Zasady stwierdzania zgonów
Prawo medyczne on 5 Mar , 2015
Kwestie dotyczące zasad stwierdzania zgonu i wypisywania kart zgonu  uregulowane są  w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 ze zm.) – a konkretnie art. 11 ust. 3 przedmiotowej ustawy oraz  w  ustawie z dnia 5  grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 204 ze zm.). Z dniem 1 marca 2015 r. weszło  w ...
Przeczytaj więcej