Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Spory rodzinne wywołują wiele negatywnych emocji. Zwaśnione strony nie zawsze potrafią spojrzeć na dany problem z należytym dystansem – szczególnie, że spór dotyczy tak ważnej kwestii jak rodzina, dziecko, czy majątek całego życia, gdzie kierując się jedynie emocjami bardzo łatwo popełnić błąd, czy przeoczyć istotny dowód w sprawie.

W toku postępowania rozwodowego sąd ustala bowiem przyczyny rozkładu pożycia małżonków – orzekając, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia (jedynie na zgodny wniosek stron sąd zaniecha orzekania o winie). Konsekwencje orzeczenia o winie jednego z małżonków to np. ustalenie alimentów na rzecz drugiego małżonka. W toku postępowania rozwodowego sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad dziećmi stron, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Brak profesjonalnego pełnomocnika może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami, jak oddalenie powództwa rozwodowego, nie przyznanie alimentów, czy przyznanie alimentów w zaniżonej lub zawyżonej wysokości.

Z tych względów warto poprosić o pomoc profesjonalistę, który pomoże spojrzeć na problem z odpowiednim dystansem i przede wszystkim uchroni od popełnienia błędu, dając klientowi pewność właściwej reprezentacji jego interesów.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Andrzejewskiej oferuje kompleksowe usługi na rzecz osób fizycznych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego między innymi w sprawach o:

  • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • alimenty na dziecko, na małżonka,
  • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • podziału majątku wspólnego małżonków,
  • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
  • ustalenia miejsca pobytu dziecka,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej – plan wychowawczy,
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań
zachęcam do osobistego lub telefonicznego kontaktu pod numerem: 515-295-560.