Oferta

Agnieszka Andrzejewska

radca prawny
Agnieszka Andrzejewska

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Andrzejewska świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych.

Nasza Kancelaria zapewni Państwu profesjonalne doradztwo podatkowe oraz kompleksową obsługę prawną między innymi w zakresie:

Prawa medycznego:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych dla podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich i SPZOZ-ów (umowa spółki, kontrakt, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę) z uwzględnieniem uregulowań szczególnych, dopasowanych do specyfiki działalności danej placówki;
 • konsultacje w zakresie postępowań kontrolnych prowadzonych w placówce przez uprawnione do tego organy (np. NFZ, sanepid), sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych;
 • sporządzanie zażaleń w trybie art. 160 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • udzielanie porad w sporach z płatnikiem świadczeń;
 • reprezentacja świadczeniodawcy przed wszelkimi sądami i urzędami (np. SKO, Urząd Marszałkowski);
 • udzielanie porad w sporach lekarz – pacjent.

Prawa cywilnego:

 • udzielanie porad w zakresie wszelkich spraw o charakterze cywilnoprawnym;
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;
 • przygotowywanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa cywilnego;
 • zastępstwo procesowe w trakcie prowadzonych postępowań;

Prawa spadkowego:

 • pomoc prawna oraz doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych ze spadkobraniem.

Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • doradztwo oraz reprezentacja procesowa w sprawach o:
  • rozwód,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • alimenty,
  • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • podziału majątku wspólnego małżonków,
  • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
  • ustalenia miejsca pobytu dziecka.

Prawa pracy:

 • sporządzanie wszelkich umów, w tym umów o charakterze pracowniczym i pism procesowych;
 • prowadzenie spraw związanych z prawem pracy;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawa administracyjnego:

 • sporządzanie wszelkich pism procesowych,
 • reprezentacja w trakcie postępowania administracyjnego przed sądami i urzędami;

Prawa transportowego:

 • obsługa prawna przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne;
 • udzielanie porad między innymi w zakresie czasu pracy kierowców.

Prawa gospodarczego:

 • przygotowywanie i weryfikacja dokumentów prawnych dla podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • pomoc przy rejestracji działalności przedsiębiorcy oraz wprowadzaniu zmian w zakresie form organizacyjno – prawnych tej działalności (np. KRS).

Prawa handlowego:

 • zakładanie spółek prawa handlowego, ich obsługa prawna,

Specjalizujemy się również w windykacji należności.