Lekarz przed sądem

Lekarz przed sądem Lekarz może mieć do czynienia z trzema rodzajami odpowiedzialności prawnej: zawodową, cywilną, karną. Zasady postępowania wobec lekarza przed sądem lekarskim (zasady odpowiedzialności zawodowej) reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 26 września 1990 roku (Dz.U. nr 69, poz. 406) w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Zadaniem okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarskiej, której członk...
More