Zasady stwierdzania zgonów

Kwestie dotyczące zasad stwierdzania zgonu i wypisywania kart zgonu  uregulowane są  w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 ze zm.) – a konkretnie art. 11 ust. 3 przedmiotowej ustawy oraz  w  ustawie z dnia 5  grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 204 ze zm.). Z dniem 1 marca 2015 r. weszło  w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z  2015 r., poz. 231). Od tego dnia każdy lekarz stwierdzający zgon jest obowiązany stosować nowy for...
More