Actor venire debet instructior quam reus

Powód powinien przyjść (do sądu) lepiej przygotowany niż pozwany